ผลิตภัณฑ์ Trustand เป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพของสินค้า สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำและตัวแทนจำหน่ายสินค้ากว่า 100 สาขาทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นไทวัสดุ, โกลบอลเฮ้าท์, โฮมเวิร์ค และร้านค้าชั้นนำทั่วไป


 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
 
 
 
โกลบอลเฮ้าท์ ร้อยเอ็ด

(สำนักงานใหญ่)
232  หมู่ 19  ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 
โทร. 0-4351-9777 
แฟ๊กซ์. 0-4351-9649 
เวลาทำการ : 08.30 น. - 19.00 น.

 
 
โกลบอลเฮ้าส์ บ้านไผ่

เลขที่ 77 หมู่ที่ 6 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร. 0-4327-4533-5
แฟ๊กซ์. 0-4327-4529
เวลาทำการ : 08:30 น. - 19:00 น.

 
 
โกลบอลเฮ้าส์ มุกดาหาร

เลขที่ 35/8 ถนนชยางกูร ก ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทร. 0-4266-0810, 0-4266-0811, 0-4266-0813
แฟ๊กซ์. 0-4266-0814
เวลาทำการ : 08:30 น. - 19:00 น.

 
 
โกลบอลเฮ้าส์ สุรินทร์

เลขที่ 88 หมู่ที่ 13 ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร. 0-4451-4515, 0-4451-4508
แฟ๊กซ์. 0-4451-4503
เวลาทำการ : 08:30 น. - 19:00 น.

 
 
โกลบอลเฮ้าท์ นครพนม

เลขที่ 151  ถนนพินิจจรังสวรรค์  ตำบลในเมือง 
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม  48000 
โทร. 0-4251-3382-4 
แฟ็กซ์. 0-4251-3385 
เวลาทำการ : 08.30 น. - 19.00 น.

 
 
โกลบอลเฮ้าท์ นครราชสีมา

เลขที่ 493  หมู่ 2  ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา  30000 
โทร. 0-4492-8900-3 
แฟ๊กซ์. 0-4492-8904 
เวลาทำการ : 08.30 น. - 19.00 น.

 
 
โกลบอลเฮ้าท์ กาฬสินธุ์

เลขที่ 193  หมู่10 ตำบลลำพาน อำเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 
โทร. 0-4360-0000, 0-4360-0120-3 
แฟ๊กซ์. 0-4360-0124
เวลาทำการ : 08.30 น. - 19.00 น.

 
 
โกลบอลเฮ้าท์ อุดรธานี

เลขที่ 202  หมู่ 5 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000 
โทร. 0-4232-3785-7 
แฟ๊กซ์. 0-4212-9543 
เวลาทำการ : 08.30 น. - 19.00 น.

 
 
โกลบอลเฮ้าท์ ขอนแก่น

เลขที่ 377  หมู่ 21 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านเป็ด
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
โทร. 0-4334-5500-4 
แฟ๊กซ์. 0-4342-35588 
เวลาทำการ : 08.30 น. - 19.00 น.

 
 
โกลบอลเฮ้าท์ หนองคาย

เลขที่ 365  หมู่ 6  ตำบลหนองกอมเกาะ  อำเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย  43000 
โทร. 0-4299-0835 -7 
แฟกซ์. 0-4299-0838 
เวลาทำการ : 08.30 น. - 19.00 น.

 
 

หน้า :   1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |


  
THAI-AUST ALUMINIUM

THAI-AUST ALUMINIUM

AUSTRALIAN STANDARD
WINDOWS & DOORS DESIGN
Tel: 0-2865-4323-6 Fax: 0-2865-4288

 
จำนวนผู้เข้าชม :