ประเพณีสงกรานต์ THAI-AUST 2557

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด จัดพิธีรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร เพื่อขอพรจากผู้หญ่และความเป็นสิริมงคล ในประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2557

 

  
THAI-AUST ALUMINIUM

THAI-AUST ALUMINIUM

AUSTRALIAN STANDARD
WINDOWS & DOORS DESIGN
Tel: 0-2865-4323-6 Fax: 0-2865-4288

 
จำนวนผู้เข้าชม :