มหกรรมสินค้าเพื่อการส่งออกและของดีกาญจนบุรี

ท่านผู้ว่าราชการ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้เกียรติมาร่วมชมบูธแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ Trustand ภายในงาน "มหกรรมสินค้าเพื่อการส่งออกและของดีกาญจนบุรี" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557 ณ ถนนริมน้ำ ศาลา 60 พรรษา จังหวัดกา
ญจนบุรี

 

  
THAI-AUST ALUMINIUM

THAI-AUST ALUMINIUM

AUSTRALIAN STANDARD
WINDOWS & DOORS DESIGN
Tel: 0-2865-4323-6 Fax: 0-2865-4288

 
จำนวนผู้เข้าชม :