บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจประเภท ค้าอสังหาริมทรัพย์ โดยขายบ้านจัดสรรพร้อมที่เป็นส่วนใหญ่โครงการที่ทำจะเป็นโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและโครงการตามจังหวัดใหญ่ๆได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี หัวหิน และภูเก็ต


โครงการบ้านจัดสรร | ต่างจังหวัด | แลนด์แอนด์เฮ้าส์


มัณฑนา แจ้งวัฒนะ-ราชพฤกษ์
มัณฑนา แจ้งวัฒนะ-ราชพฤกษ์
 
 
ลดาวัลย์ ลาดปลาเค้า
ลดาวัลย์ ลาดปลาเค้า
 
 
Land & House ขอนแก่น
Land & House ขอนแก่น
 
 
Land & House เชียงใหม่
Land & House เชียงใหม่
 
 
หน้า :   1   |
 
 
THAI-AUST ALUMINIUM

THAI-AUST ALUMINIUM

AUSTRALIAN STANDARD
WINDOWS & DOORS DESIGN
Tel: 0-2865-4323-6 Fax: 0-2865-4288

 
จำนวนผู้เข้าชม :