• ออกแบบความหนาของอะลูมิเนียมตามจุดที่ต้องรับแรงจะออกแบบให้หนากว่าจุดที่ไม่ต้องรับแรง
  • ติดโฟมซีลกันน้ำทุกมุมรอยต่อพร้อมยาด้วยซิลิโคนที่มุมร่องสักหลาดวงกบล่าง การซีลแบบนี้จะทำให้อุดรอยรั่วของการเข้ามุมของวงกบบานได้ดีกว่าวงกบทั่วไป ที่ติดโฟมซีลอย่างเดียว
  • ผ่านการทดสอบโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

 
 
THAI-AUST ALUMINIUM

THAI-AUST ALUMINIUM

AUSTRALIAN STANDARD
WINDOWS & DOORS DESIGN
Tel: 0-2865-4323-6 Fax: 0-2865-4288

 
จำนวนผู้เข้าชม :