ผลิตภัณฑ์ Trustand มีสินค้าที่มีคุณภาพผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน อีกทั้งผลิตภัณฑ์ Trustand ยังใช้กระจกประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ผ่านการรับรองจากกระทรวงพลังงาน ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานได้มากกว่ากระจกทั่วไป

 

 
 
THAI-AUST ALUMINIUM

THAI-AUST ALUMINIUM

AUSTRALIAN STANDARD
WINDOWS & DOORS DESIGN
Tel: 0-2865-4323-6 Fax: 0-2865-4288

 
จำนวนผู้เข้าชม :